Gasol för industriell användning

Gasol är en flexibel och mångsidig energiform som du kan använda inom många industriområden och ger besparingar inom både energiförbrukning- och CO2-utsläpp. Primagaz levererar gasol till många industriområden. Hos primagaz kan du hitta gasolflaskor och all utrustning du behöver för en effektiv användning av gasol. Hitta rätt gasolflaska för dig på primagaz.se.

Direktledning

Gasolen har högt ångtryck och en extremt ren förbränning, vilket betyder att du kan använda den för direkteldning. Det innebär att du inte har en värmeväxling utan att förbränningen sker rakt in till mottagaren. Därmed behöver inga avgaser ledas bort. När du som företagare väljer en gasollösning får du en stabil och effektiv energikälla. Med en modern utrustning kan du anpassa den helt efter era produktionsbehov.

Uppvärmning med gasol

Med en gasolbaserad lösning kan man snabbt få upp värmen, få ett bra inomhusklimat och en mycket jämn och behaglig rumstemperatur.

Jämn och behaglig temperatur

I äldre byggnader och inom industrin är det viktigt att du ska kunna hålla en bestämd temperatur. Den uppvärmning som krävs kan vara mycket kostsam. Därför är gasol ett ypperligt alternativ till el- eller oljebaserad uppvärmning, eftersom gasolen är både energieffektivare och bättre för miljön. 

Modern utrustning ger extra vinster

Genom att använda gasol tillsammans med strålvärmelösningar, värmepumpar och luftvärmare kan man säkerställa en energinyttjandegrad på upp till 150 %. Det är lösningar som endera målinriktar eller återanvänder värmen. På så sätt får du optimal användning av den gasol som används för uppvärmning. Denna typ av lösning har gett många av våra kunder mer än 20 % lägre energikostnad, samtidigt som man säkerställer större reducering av CO2.

Gasol i byggbranschen

Det finns många fördelar med att använda gasol inom flera uppgifter inom byggbranschen. Gasolen är mångsidig, flexibel och ger en hög mobilitetsgrad. Samtidigt så är gasol mycket kostnadseffektivt och betydligt miljövänligare än dieselolja.

Många användningsområden

Inom byggbranschen kan du använda gasol i samband med takläggning, där gasolen används för att driva den värmekälla som krävs. Du kan även använda gasol på många andra platser inom byggarbetet. T.ex. för uppvärmning, torkning och drift av en del maskiner. Gasol är en kostnadseffektiv, mycket mobil energikälla. Den brinner dessutom väldigt rent och helt utan avgaser som behöver ledas bort. Detta gör gasol till en attraktiv energikälla inom byggbranschen, där man konstant har kontroll över kostnader och användbarhet.

Gasol till hantverkare

Inom många hantverksbranscher är en stabil och effektiv energiförsörjning av yttersta vikt. Som hantverkare kan du behöva energi till maskiner, värmekällor för bearbetning eller uppvärmning av verkstadsutrymmen eller torkanläggningar. Många av dessa lösningar drivs traditionellt av elektricitet, vilket kan vara både kostsamt och sämre för miljön. På vissa platser använder man olja, men även där är gasolen både billigare och mer miljövänligt.

Flexibel och mobil energi

En av de många fördelarna med att använda gasol är att många maskiner och apparater som använder gasol är lättare att flytta, eftersom gasol finns på flaskor som är lätta att transportera. Detta gör också gasolen perfekt till mobila maskiner, som t.ex. gaffeltruckar.