Fyra sätt att identifiera svartmögel

Svartmögel är något som drabbar många svenska då många hem i norden har fuktproblem. Om du inte har en fuktmätare eller hygrometer så kan det vara svårt att bekräfta misstankarna. Där är några sätt du och din kropp kan identifiera svartmögel symptom och lukt. Dock är detta inte ett säkert sätt att fastslå angreppet. Därför är det en bra att göra ett mögeltest innan du betalar många tusentals kronor på sanering. Här kommer en lista på några sätt du kan identifiera svartmögel, antingen med ditt egna sinne eller med svart mögel test från mögel-test.se.

Svartmögellukt

Lukten av svartmögel är lätt att känna igen. En mögeldoft luktar fuktigt och unket och är lätt att identifiera. Denna lukt uppstår när där är ett angrepp som manifesterat sig under längre tid. Även om lukten är uppenbar och lätt att identifiera så är svartmögel farligt då det är lätt att vänja sig vid lukten hemma.  När du väl har vant dig vi svartmögel lukten så är det väldigt svårt att identifiera den. Därför kan lukten först användas för att identifiera problemet när en gäst besöker huset. Därför kan en fuktmätare eller hygrometer vara ett mycket användbart verktyg.

Svartmögel symptom

För de som bor i ett hus med svartmögel så kan där uppstå svartmögel symptom. Dessa liknar ofta allergisymptom och kan därför lätt missas om du inte vet vad du letar efter. Svartmögel Symptomen orsakas av att svampgifter så som mykotoxiner intags av människor och djur via luftvägar, vatten och mat. De vanligaste symptomen är rinnande ögon och näsa, huvudvärk, trötthet och andningsproblem. Det misstänks att svartmögel till och med kan orsaka långvarig och kroniska åkommor så som astma och allergier.

Svart mögel luft test

Med en petriskål så kan du enkelt mäta efter dolt svartmögel. Detta svart mögel test tillåter dig med misstankar om mögel att testa din omgivning även om du kanske inte direkt kan se angreppet. Detta svart mögel test öppnas och ställs i det rum du vill testa för svartmögel. Låt svart mögel testet stå öppet i rummet under ca 60 minuter. Under denna tid kommer mögelsporer landa i dit svart mögel test. Stäng sedan locket och vänta i fyra dagar medans mögelkolonierna växer fram i svart mögel testet. Beroende på hur många kolonier som finns i ditt mögeltest efter 4 dagar så kan du fastställa att du kanske har svartmögel. Om där är över sju kolonier i petriskålen så kan är där mycket mögel i hemmet.

Damm svart mögel test

Detta test är också för att bekräfta att där är svart mögel i rummet utan att det kanske är direkt synligt. Genom att testa dammet i ett rum utför du ett mycket träffsäkert svart mögel test. Detta är på grund av att dammet har lagt sig länge innan mögeltestet utförs. Tryck Rodac-plattan emot en dammig yta för att samla upp ett prov i ditt svart mögel test. Du skickar sedan ditt svart mögel test till laboratoriet i en förfrankerad transportlåda. Efter max sju dagar kommer du få svar. I svaret om dit svart mögel test beskrivs vilken art eller släkt av svartmögel som finns i rummet, hur farligt det är och mängden mögel.